ANTARCTICA 8                                                                  MAIN PAGE   Turystyka, co może zabrzmieć paradoksalnie, wpływa również pozytywnie na ekosystem - wzbudzone zainteresowanie opinii publicznej świata spowodowało przyspieszenie prac nad regulacjami międzynarodowymi dostępu do tych terenów, wzmożoną ochronę najbardziej zagrożonych i najbardziej dla światowego dziedzictwa cennych obszarów. Każdy kto pozna i potrafi docenić cudowny majestat i niepowtarzalne piękno tych nieskalanych działalnością człowieka miejsc staje się ambasadorem dobrej sprawy. Tylko wspólne działanie pozwoli zachować naszą Ziemię w jak najmniej zmienionym stanie dla przyszłych pokoleń. Jest jeszcze prawo ludzi do zobaczenia i przeżycia piękna tego lodowego świata. Turyści są płatnikami podatków a więc opłacają naukę, naukowcy mają więc obowiązek edukacyjny względem nich.

Kiedy po raz pierwszy spotkałem się z autorem prezentowanych zdjęć zorientowałem się, że oto narodził się jeszcze jeden ... (wybacz SzanownyAutorze ten zwrot) ...maniak, który zakochał się w Lodowej Krainie. Zrobi dla Niej wszystko i pozyska sojuszników dla dalszej polskiej obecności w Antarktyce. 

Zdjęcia są plonem ponad 1000 kilometrowej wyprawy odbytej na przełomie stycznia i lutego 2000 roku wzdłuż Półwyspu Antarktycznego, rejonu wyjątkowo bogatego w pingwiny, foki i ptaki morskie. Fotografia podróżnicza, której z pasją oddaje się Autor, jest zwykle fotografią rejestrującą odwiedzane miejsca i zastane sytuacje - zdawałoby się, że niewiele w niej na indywidualne, twórcze spojrzenie. A jednak, oglądając zdjęcia czuje się ogromną radość własnego odkrywania świata przez Autora, wielką fascynację tym, jak sam mówi, "pobytem w raju" - i co jeszcze ważniejsze Autor posiada niecodzienną umiejętność przekazania oglądającym swoich radości i fascynacji.
                                                                                                                                         ...dalej


ANTARCTICA 2
ANTARCTICA 3
ANTARCTICA 4
ANTARCTICA 5