AFRICA
                  MOROCCO 8  MAROKO 8 (Safi, Goats in the argans tree, birds)                               MAIN PAGE   EGYPT
EGIPT

MOROCCO
MAROKO

KENYA
KENIA

SEYSHELLES
SESZELE
Kasr al-Bahr, glówna twierdza Portugalczyków SAFI. Widok na kechle SAFI. W dzielnicy garncarni SAFI. Garncarz przy pracy
W dzielnicy garncarzy