SVALBARD 6      SPITSBERBEN 6                                                          MAIN PAGE   
SVALBARD 3

Photos and images on this website are © 1999-2006 Jerzy Strzelecki. All rights reserved.  Please do not copy photos to other web sites. Send Your Comments j.strzel@toya.net.pl
Copyright © Jerzy Strzelecki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Proszę nie kopiować zdjęć na inne strony www. Uwagi i komentarze proszę przesyłać : j.strzel@toya.net.pl