Jerzy Strzelecki Fotografie

Licencje na użycie zdjęć

Dziękuję za wykazane zainteresowanie. Proszę zrozumieć, że strona Jerzy Strzelecki Fotografie(Pictures from Voyages) jest moją stroną prywatną  - albumem zdjęć z miejsc, które odwiedziłem. Nie jest to strona komercyjna i nie należy jej traktować jako komercyjne źródło zdjęć. Przedstawiam licencje używania zdjęć w sposób oficjalny tylko ze względu na nazbyt bogatą korespondencję - dużą liczbę zapytań i odpowiedzi związanych z wykorzystaniem zdjęć. Chciałbym spełnić Państwa życzenia ale proszę zrozumieć, że nie jestem stale przy komputerze i nie codziennie czytam pocztę. 

Opłaty licencyjne

 • Używanie przez uczniów i studentów do celów własnych związanych z nauką w szkole czy w ramach programu studiów
 • Zezwalam na nieodpłatne kopiowanie zdjęć z mojej strony do zastosowania w wydrukach, ale proszę nie kopiować zdjęć na inne strony internetowe.

 • Strony prywatne, strony firmowe, publikacja w druku firmowym
 • Cena uzgadniana indywidualnie zależnie od zakresu wykorzystania

 • Uznane organizacje typu "non-profit" zaangażowane w ochronę środowiska, ochronę zabytków lub działania na rzecz praw człowieka - strony internetowe lub publikacje drukowane
 • Proszę o e-mail  z określeniem warunków wykorzystania zdjęć dla uzyskania licencji na nieodpłatne użycie.
Warunki

Przedmiotem licencji jest prawo do jednokrotnego, o zasięgu światowym, niewyłącznego  użycia zdjęcia w druku, lub na stronie internetowej. Prawa do zdjęcia pozostają moją, Jerzego Strzeleckiego własnością.

Prawa do użycia zdjęcia dotyczą tylko nabywcy licencji i nie mogą być przekazywane, sublicencjonowane czy odsprzedawane ani w całości ani w części.

W przypadku użycia zdjęcia na stronie internetowej musi na tej samej stronie zostać umieszczona informacja o prawach własności zdjęcia(copyright Jerzy Strzelecki, w postaci linku do www.photoworld.toya.net.pl) dla powstrzymania nieautoryzowanego kopiowania.

Jerzy Strzelecki nie odpowiada przed nabywcą licencji ani osobami trzecimi za zagubienie, zniszczenie czy inne koszty związane bezpośrednio lub pośrednio z dostarczeniem zdjęć oraz za skutki niedostarczenia zdjęć.

Dostarczenie zdjęć

Zdjęcia są skanowane z oryginalnych negatywów na skanerze negatywów  i, jeśli zachodzi konieczność, retuszowane dla usunięcia plamek. 

Standardowo wysyłam zdjęcia e-mailem w następującym formacie:

 • Typ pliku:  High quality JPEG  lub TIFF
 • Rozmiar pliku:  do 2 MB
 • Rozmiar pliku nieskompresowanego: do 17 MB
 • Rozdzielczość:  Na życzenie 72 dpi lub 300 dpi (pixeli na cal) 
Inna forma wysyłki i format TIFF do 4000 dpi możliwe po uzgodnieniu.

Zamawianie

Proszę przesłać e-mail  z Waszymi wymaganiami i podać następujące dane: 

 • imię i nazwisko, Firma(lub Organizacja) 
 • pełny adres
 • numer telefonu i faxu 

 •  
Płatność
Pieniądze proszę wpłacić przekazem pocztowym na podany niżej adres lub na konto podane w potwierdzeniu zamówienia.
Rachunek prześlę e-mailem razem ze zdjęciami. 

Jerzy Strzelecki 
ul.Płocka 19/3
93-134 Łódź 
POLAND
E-mail: j.strzel@toya.net.pl