(?)Κενταύριια η πεδιλοπαγίς  - Ελαφονισος,
(?
)Chaber kolący Centaurea calcitrapa

POWRÓT
NASTĘPNE