SRI LANKA
CEYLON
Sigirija(Lwia skała) - monolit skalny z ruinami twierdzy z V wieku n.e.

Home Next