SRI LANKA
CEYLON
Siedzący Budda - najstarszy z posągów w Gal Vihara

Home Next