ANTARCTIC                                 Pingwiny adeli  w¶ród bezmiaru lodów