Grand Erg Oriental, Wielki Erg Wschodni,
العربية

 Okolice Douz
Akwedukt prowadzący wodę ze studni głębinowej


POWRÓT
NASTĘPNE