SPITSBERGEN / 106 Pak lodowy  z torosami (wały wypiętrzonego lodu), Storfjorden
Previous Home Next


106