SPITSBERGEN / 013 Longyearbyen - nostalgiczne wspomnienie
Previous Home Next
013
Związek Radziecki starał się utrzymywać swą obecność na Spitsbergenie może mniej z przyczyn gospodarczych a bardziej z przyczyn politycznych. Jednak wśród górników najliczniejsze grupy narodowościowe tworzyli rosjanie i ukraińcy. Ośrodkami aktywności rosyjskiej były Barentsburg i Pyramiden.
Po rozpadzie Związku Radzieckiego pamiątki starego systemu stanowią dodatkowy magnes przyciągający turystów a także budzący nostalgiczne wspomnienia górników. I dlatego do dziś wódz rewolucji czuwa  nad  imponującą  kolekcją  alkoholi w barze   jednej z restauracji
w centrum Longyearbyen.