BESKID NISKI
Wieś Bartne - dawna cerkiew  greckokatolicka z 1842 r.
Home Next