POLSKIE KRAJOBRAZY                            Poranek na Ziemi Lubuskiej