RABAT. Fragment mediny(starej dzielnicy mieszkalnej)