RABAT. Wieża Hasana - minaret, w zamierzeniach 60-metrowy zaczęto budować w 1195 roku i przerwano przy wysokości 44 metry. Obok resztki kolumn meczetu zniszczonego wskutek trzęsienia ziemi w 1755 r.