IRELAND / 058 IRLANDIA - Oratorium Gallarus(jeden z najlepiej zachowanych kościołów wczesnośredniowiecznych)
Previous Home Next